Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Využite príležitosť pre výhodnú obnovu a zateplenie vašej plochej strechy!

Projekt „Obnova rodinných domov“

Cieľom tohto štátneho projektu je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov.

Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie.

Investícia do novej zateplenej strechy sa vám vráti v podobe nižších účtov za energie, lepšieho komfortu bývania a tiež zhodnotenia majetku.

Kto môže požiadať o dotáciu:

Fyzická osoba (vlastník rodinného domu) s trvalým pobytom v dome, na ktorý žiada dotáciu.

Dom by sa mal nachádzať na území Slovenskej republiky, byť postavený pred 1. januárom 2013, mal by byť využívaný na bývanie a v liste vlastníctva by mal byť zaevidovaný ako „rodinný dom“.

Akú dotáciu je možné získať?

Príspevok vo výške až 60 % nákladov na obnovu, ak sa ňou dosiahne úspora energií 30-60% (čo je najčastejším prípadom pri výmene a zateplení strechy). V absolútnej hodnote môže byť pomoc až do výšky 14 tisíc eur.

Pri komplexnejších opatreniach a dosiahnutí úspery energií nad 60 % môže dokonca výška príspevku dosiahnuť maximum 19 tisíc EUR.

Konkrétny modelový príklad podpory:

Obnova strechy s novou hydroizoláciou BMI Icopal vrátane zateplenia s nadkrokvovou izoláciou BMI Thermazone:

Odhadovaná cena na 1m²:

– kompletná strecha BMI Icopal (parozábrana + izolácia + hydroizolácia + príslušenstvo):

  – 28,- / 36,- /48,- Eur/ m² (asfalt/ syntetika/ zelená strecha*)

– montáž strechy: 14,- / 18,- / 27,- Eur*/ m²

Spolu za celé riešenie:

– asfalt/ syntetika: 42,- / 54,-/ m²  

– zelená strecha*: 75,- Eur/ m² 

*kalkulácia za zelené súvrstvie, bez izolácie

Výška dotácie:

– 62,- Eur/ m² (klasická plochá strecha)

– 74,- Eur/ m² (zelená extenzívna strecha)

Štátna dotácia prakticky pokryje celú obnovu strechy a ešte aj sčasti postačí na ďalšie časti domu (fasáda, okná).

Oslovte stavebného projektanta a autorizovanú osobu na energetické posúdenie rodinného domu

  • Poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie na dosiahnutie 30 % minimálnej úspory oproti pôvodnému stavu.
  • Zoznam akreditovaných odborníkov nájdete na stránke: https://verejnyportal.sksi.sk/search.

Detailnejšie informácie o dotácii:

Nájdete ich na stránke www.obnovdom.sk, alebo si môžete stiahnuť informačnú brožúru:

 

Ak máte záujem o odporučenie optimálnej rekonštrukcie plochej strechy vrátane jej nacenenia, na linku nižšie nájdete naše kontakty: