Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

SKY PARK Bratislava

V komplexe SKY PARK Bratislava boli použité aj riešenia Icopal.

Na umelo vytvorenom kopcovitom teréne medzi budovami SKY PARKU projektant hľadal riešenie, ktoré by dokázalo efektívne zamedziť priesakom vody,  bolo by vhodné na napojenie hydroizolácie spodnej stavby a súčasne odolné voči dlhodobému mechanickému poškodeniu.

Icopal spolu s projektantom prišli s riešením na mieru – komplexný hydroizolačný systém dvojvrstvový Elastobit GG40 + GRAVIFLEX Green Roof, ktorý rieši všetky tieto aspekty vrátane špeciálnej dilatácie a napojenia na stenu. Ten pozostáva z dvojvrstového plnoplošne hydroizolačného systému z modifikovaných asfaltovaných pásov, ktoré majú hrúbku viac ako 1 cm v porovnaní so syntetickými fóliami, ktorých hrúbka sa pohybuje okolo 1,5 milimetra.

Realizované riešenie od Icopalu umožnilo vybudovať na týchto miestach bohatú vegetáciu, park či dobre izolovanú strechu parkoviska, ktorá dokáže plniť svoj účel bezchybne a  dlhodobo bez nutnosti náročných opráv.