Icolep AL L 30

Podkladový za studena samolepiaci pás pri novostavbách ako aj rekonštrukciách striech

  • Hrúbka: 3,0 (±0,2) mm
  • Spracovateľnosť: do -25 °C
  • Hmotnosť, inf.: 4,35 kg/m2
  • Dĺžka a šírka kotúča: 10 x 1 m

Podkladový, za studena samolepiaci asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na špeciálnej kombinovanej vložke z hliníkovej fólie zosilnenej sklenenou mriežkou, s minerálnym plnidlom, na povrchu s jemným pieskovým posypom, na spodnej strane s ochrannou sťahovacou fóliou.

Používa sa na nasledovné podklady:

  • na holé strešné tepelno-izolačné dosky z polystyrénu
  • na PUR/PIR strešné tepelno-izolačné dosky kašírované minerálnymi vláknami
  • na tepelno-izolačné dosky z minerálnych vlákien kašírované asfaltom
  • na napenetrované betónové podklady a podklady z ľahčeného betónu /musia byť gletované/
  • na staré vyspravené a napenetrované asfaltové súvrstvie
  • pás je možné použiť aj ako samolepiaci hydroizolačný pás proti zemnej vlhkosti a stekajúcej vode (nie tlakovej vode!) pri izolácii spodnej stavby, kde sa aplikuje buď samostatne v jednej vrstve na napenetrovaný podklad, alebo ako podkladový pás vo viacvrstvových systémoch, kde sa ďalší pás aplikuje natavením na podkladový pás.