Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Alu Villatherm

Všeobecné informácie

Nataviteľný asfaltovaný pás z modifikovaného SBS kaučuku s mikroventilačným „Therm“ systémom. Používa sa ako parozábrana na všetky typy podkladov.
Mikroventilačný THERM systém zaisťuje rovnomerné rozloženie tlaku vodnej pary v strešnom plášti pomocou kanálikov na spodnom povrchu pásov, ktoré vytvárajú expanzné priestor. Mikroventilačná systém eliminuje tvorbu pľuzgierov.
Vrstva SYNTANu chráni nosnú vložku pred poškodením plameňom pri pokládke pásu.
Pozdĺžny presah je krytý separačná spalné fóliou, ktorá je narušená veľmi jemnými rezmi CUT LINES. Toto riešenie zaisťuje rovnomerné spáleniu separačné fólie.

Oblasť použitia

Je vhodný najmä ako parozábrana na silikátovej, oceľové a drevené podklady. Úprava horného povrchu umožňuje priame vlepovanie tepelných izolácií z penového polystyrénu.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Alu Villatherm

R0144

7,5 m

1,0 m
4,2 (±0,2) mm
Jemný pieskový posyp
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Kombinovaná vložka z hliníkovej fólie a sklenenej rohože
Tepelne aktivovateľné Therm pruhy
450/350 N/50 mm
3/3 %
-6 °C
25 ks