Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

E-G 4 F/K Extra

Všeobecné informácie

Používa sa ako podkladná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných strešných systémoch striech. Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.

Oblasť použitia

Podkladný hydroizolačný natavovací pás.  Aplikuje sa natavením pomocou plynového horáka na podklad, alebo mechanickým kotvením k podkladu.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
E-G 4 F/K Extra

N2078

10,0 m

1,0 m
4,0 ± 0,2 mm
Jemný pieskový posyp
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Sklenená tkanina
Spalná fólia
2 000 / 1 500 N/50 mm
4/4 %
- 15 °C
18 ks