Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Elastobit GG 40

Všeobecné informácie

Pre viacvrstvovú hydroizoláciu plochej strechy a spodnej stavby (proti tlakovej vode). Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.

Oblasť použitia

Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako pás proti tlakovej vode typ T.
Neodporúča sa jeho používanie ako vrchná vrstva strešného systému. Spracováva sa plnoplošným natavením, lepením alebo mechanickým kotvením.

Technické údaje

Názov produktu
Elastobit GG 40

SAP Číslo
N2104
Dĺžka pásu

10,0 m

Šírka pásu
1,0 m
Hrúbka
4,0 (-0 /+ 0,2) mm
Horný povrch
Jemný pieskový posyp
Asfaltová zmes
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Nosná vložka
Sklenená tkanina
Spodný povrch
Profilácia “Speed Profile“ a ochranná fólia
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
1200 / 1800 N/50 mm
Ťažnosť
8/8 %
Ohybnosť pri nízkej teplote
- 15 °C
Balenie kot/pal
15 ks