Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Elastobit GG 40

Všeobecné informácie

Pre viacvrstvovú hydroizoláciu plochej strechy a spodnej stavby (proti tlakovej vode). Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.

Oblasť použitia

Podkladný hydroizolačný natavovací pás. Používa sa ako podkladná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných strešných systémoch, alebo ako hydroizolačný pás pre izolácie spodných stavieb a protiradónová izolácia. Aplikuje sa natavením pomocou plynového horáka na podklad, alebo mechanickým kotvením k podkladu.

Technické údaje

Názov produktu
Elastobit GG 40

SAP Číslo
N2104
Dĺžka pásu

10,0 m

Šírka pásu
1,0 m
Hrúbka
4,0 (-0 /+ 0,2) mm
Horný povrch
Jemný pieskový posyp
Asfaltová zmes
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Nosná vložka
Sklenená tkanina
Spodný povrch
Spalná fólia
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
1200 / 1200 N/50 mm
Ťažnosť
4/4 %
Súčiniteľ difúzie radónu
(3,91 ± 1,83) . 10-13 m2 /s
Ohybnosť pri nízkej teplote
- 15 °C
Balenie kot/pal
15 ks