Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Elastobit GG 40

Všeobecné informácie

Pre viacvrstvovú hydroizoláciu plochej strechy a spodnej stavby (proti tlakovej vode). Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.

Oblasť použitia

Podkladný hydroizolačný natavovací pás. Používa sa ako podkladná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných strešných systémoch, alebo ako hydroizolačný pás pre izolácie spodných stavieb a protiradónová izolácia. Aplikuje sa natavením pomocou plynového horáka na podklad, alebo mechanickým kotvením k podkladu.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Súčiniteľ difúzie radónu
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Elastobit GG 40

N2104

10,0 m

1,0 m
4,0 (-0 /+ 0,2) mm
Jemný pieskový posyp
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Sklenená tkanina
Spalná fólia
1200 / 1200 N/50 mm
4/4 %
(3,91 ± 1,83) . 10-13 m2 /s
- 15 °C
15 ks