Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Elastobit PV 40

Všeobecné informácie

Ide o pás z SBS modifikovaného asfaltu štandardnej kvality. Je vhodný najmä ako podkladový pás do viacvrstvových hydroizolačných systémov plochých striech. Asfaltový pás je vhodný ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie existujúcich plochých striech. 

Oblasť použitia

Podkladný hydroizolačný natavovací pás. Používa sa ako podkladná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných strešných systémoch, alebo ako hydroizolačný pás pre izolácie spodných stavieb a protiradónová izolácia. Aplikuje sa natavením pomocou plynového horáka na podklad.

Technické údaje

Názov produktu
Elastobit PV 40

SAP Číslo
N2607
Dĺžka pásu

7,5 m

Šírka pásu
1,0 m
Hrúbka
4,0 (±0,2) mm
Horný povrch
Jemný pieskový posyp
Asfaltová zmes
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Nosná vložka
Polyesterová rohož
Spodný povrch
Spalná fólia
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
1000/800 N/50 mm
Ťažnosť
40/40 %
Súčiniteľ difúzie radónu
(3,36 ± 0,27) . 10-13 m2 /s
Ohybnosť pri nízkej teplote
- 15 °C
Balenie kot/pal
15 ks