Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Elastobit PV 40

Všeobecné informácie

Ide o pás z SBS modifikovaného asfaltu štandardnej kvality. Je vhodný najmä ako podkladový pás do viacvrstvových hydroizolačných systémov plochých striech. Asfaltový pás je vhodný ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie existujúcich plochých striech. 

Oblasť použitia

Podkladný hydroizolačný natavovací pás. Používa sa ako podkladná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných strešných systémoch, alebo ako hydroizolačný pás pre izolácie spodných stavieb a protiradónová izolácia. Aplikuje sa natavením pomocou plynového horáka na podklad.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Súčiniteľ difúzie radónu
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Elastobit PV 40

N2607

7,5 m

1,0 m
4,0 (±0,2) mm
Jemný pieskový posyp
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Polyesterová rohož
Spalná fólia
1000/800 N/50 mm
40/40 %
(3,36 ± 0,27) . 10-13 m2 /s
- 15 °C
15 ks