Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Elastobit Radon AL 4

Všeobecné informácie

Pás z SBS modifikovaného asfaltu štandardnej kvality. Je vhodný najmä ako parozábrana do viacvrstvových hydroizolačných systémov plochých striech. Asfaltový pás je vhodný pre novostavby, aj pre rekonštrukcie existujúcich plochých striech. 

Oblasť použitia

Hydroizolačný natavovací pás sa používa ako parozábrana na betón a iné silikátové podklady. V izoláciách spodnej stavby sa používa ako podkladný pás v izolačnom súvrství proti zemnej vlhkosti a ako protiradónová izolácia (laboratórne zmeraný súčiniteľ difúzie radónu, protokol 124028/2015).

Technické údaje

Názov produktu
Elastobit Radon AL 4

SAP Číslo
N1066
Dĺžka pásu

7,5 m

Šírka pásu
1,0 m
Hrúbka
4,0 (±0,2) mm
Horný povrch
Jemný pieskový posyp
Asfaltová zmes
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Nosná vložka
Kombinovaná vložka z hliníkovej fólie a sklenenej rohože > Sd 1.500 m (µ > 375.000)
Spodný povrch
Spáliteľná ochranná fólia
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
600/500 N/50 mm
Ťažnosť
4/4 %
Súčiniteľ difúzie radónu
2,5.10-15 m2/s (plocha) 1,5.10-15 m2/s (spoj)
Ohybnosť pri nízkej teplote
-15 °C
Balenie kot/pal
20 ks