Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Elastobit Radon AL 4

Všeobecné informácie

Pás z SBS modifikovaného asfaltu štandardnej kvality. Je vhodný najmä ako parozábrana do viacvrstvových hydroizolačných systémov plochých striech. Asfaltový pás je vhodný pre novostavby, aj pre rekonštrukcie existujúcich plochých striech. 

Oblasť použitia

Hydroizolačný natavovací pás sa používa ako parozábrana na betón a iné silikátové podklady. V izoláciách spodnej stavby sa používa ako podkladný pás v izolačnom súvrství proti zemnej vlhkosti a ako protiradónová izolácia (laboratórne zmeraný súčiniteľ difúzie radónu, protokol 124028/2015).

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Súčiniteľ difúzie radónu
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Elastobit Radon AL 4

N1066

7,5 m

1,0 m
4,0 (±0,2) mm
Jemný pieskový posyp
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Kombinovaná vložka z hliníkovej fólie a sklenenej rohože > Sd 1.500 m (µ > 375.000)
Spáliteľná ochranná fólia
600/500 N/50 mm
4/4 %
2,5.10-15 m2/s (plocha) 1,5.10-15 m2/s (spoj)
-15 °C
20 ks