Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS

Všeobecné informácie

Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, s prísadami proti biologickej korózii a na ochranu proti prerastaniu koreňov, na povrchu s ochrannou fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom „Speed Profile”.

Oblasť použitia

Hydroizolačný natavovací pás s technológiou „Speed Profile“. Používa sa ako hlavná hydroizolačná vrstva pre hydroizolácie spodných stavieb, ako ochrana objektu proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode a tlakovej vode. Pás je odolný proti biologickej korózii a proti prerastaniu koreňov rastlín. Aplikuje sa natavením.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Súčiniteľ difúzie radónu
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS

N2111

7,5 m

1,0 m
4,0 (±0,2) mm
Ochranná fólia odolná proti UV žiareniu po dobu 6 mesiacov
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s plnidlom a prísadami proti biologickej korózii a proti prerastaniu koreňov rastlín
PES rohož 250 g/m2
Profilácia“Speed Profile“ a separačná fólia
1000/800 N/50 mm
50/50%
(1,07 ± 0,13) . 10-13 m2 /s
-12 °C
20 ks