Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

ICOPAL P Base 35ww Speed Profile SBS

Všeobecné informácie

Podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom s minerálnym plnidlom, na polyesterovej rohoži vystuženej skleneným vláknom, na vrchnej strane s ochrannou PP fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom  „Speed Profile” s ochrannou fóliou.

Oblasť použitia

Používa sa ako podkladná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných strešných systémoch, alebo ako hydroizolačný pás pre izolácie spodných stavieb. Asfaltovaný pás je možné použiť aj ako parozábranu. Aplikuje sa natavením pomocou plynového horáka na podklad, alebo mechanickým kotvením k podkladu.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Súčiniteľ difúzie radónu
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
ICOPAL P Base 35ww Speed Profile SBS

R2183

10,0 m

1,0 m
3,5 mm
Ochranná polypropylénová fólia
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
PES rohož vystužená skleneným vláknom
Profilácia “Speed Profile“ a ochranná PE fólia
750/550 N/50 mm
45/45 %
5,5 . 10-12 m2/s
-15 °C
24 ks