Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Vedaflex G4E

Všeobecné informácie

  • Pásy typu T podľa EN 13969
  • Vysoká rozmerová stabilita
  • Zvýšená odolnosť proti pretrhnutiu
  • Zvýšená odolnost proti stárnutiu s porovnaním so štandardnými produktami

Oblasť použitia

Jedná sa o podkladový natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu najväčšej kvality do hydroizolačných systémov plochých striech. Pás je vhodný aj pre hydroizoláciu spodných stavieb pre namáhaných zemnou vlhkosťou a tlakovovu vodou.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Vedaflex G4E
N2657
5,0 m
1,0 m
4,0 mm
Jemnozrnný minerálny separačný posyp
SBS modifikovaná asfaltová zmes
Sklenená tkanina 200 g/m2
Systém BLUE SPEED, separačná spalná fólia
≥ 1000 / 1000 N/50 mm
≥ 2/2 %
≤ - 30 °C
30