Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Elastobit PV TOP 42 Speed Profile SBS

Všeobecné informácie

Vrchný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, na povrchu s hrubozrnným minerálnym posypom, na spodnej strane s ochrannou fóliou. Pás sa vyrába na báze technológie „SPEED PROFILE”.

Oblasť použitia

Hydroizolačný natavovací vrchný pás s technológiou „Speed Profile“. Používa sa vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech ako vrchný hydroizolačný pás. Aplikuje sa natavením, alebo mechanickým kotvením k podkladu.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS

R2197

7,5 m

1,0 m
4,2 (-0 /+ 0,2) mm
Farebný hrubozrnný minerálny posyp
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Kompozitná polyesterová rohož
Profilácia “Speed Profile“ a ochranná fólia
700 / 500 N/50 mm
40 / 40 %
- 15 °C
20 ks