Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS

Všeobecné informácie

Vrchný hydroizolačný pás v jednovrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Vrchný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na kompozitnej polyesterovej rohoži vystuženej skleneným vláknom, s minerálnym plnidlom, na povrchu s hrubozrnným minerálnym posypom, na spodnej strane s ochrannou fóliou. Pás sa vyrába na báze technológie „SPEED PROFILE”.

Oblasť použitia

Hydroizolačný vrchný pás s technológiou „Speed Profile“. Používa ako vrchný hydroizolačný pás v jednovrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Aplikuje sa mechanickým kotvením k podkladu, alebo natavovaním.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS

R2198

5,0 m

1,0 m
5,2 (±0,2) mm
Farebný hrubozrnný minerálny posyp
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Kompozitná polyesterová rohož
Profilácia “Speed Profile“ a ochranná fólia
900 / 700 N/50 mm
200 / 200 %
- 20 °C
24 ks