Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Extra Ventilation Top 5,2 Speed Syntan SBS

Všeobecné informácie

Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás, mikroventilačný na polyesterovej rohoži, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane farebným hrubozrnným minerálnym posypom, pozdĺžnym a priečnym okrajom bez posypu, na spodnej strane s akrylovým povlakom „SYNTAN“ červenej farby, na ktorý sú nanesené pozdľžne mikroventilačné asfaltové pruhy modifikované SBS kaučukom upravené hrabeňovým profilom a celý povrch je chránený separačnou fóliou

Oblasť použitia

Je určený na sanáciu a hydroizoláciu plochých striech v jednovrstvových hydroizolačných systémoch.
Spracováva sa tepelnou aktiváciou pozdĺžnych asfaltových pruhov.
O 50% lepšia hydroizolácia
Celková garantovaná mikroventilácia strechy po celej ploche
Celoplošné vyrovnanie vzduchových bublín a vodnej pary pod povlakovou krytinou
(eliminuje výskyt vzduchových bublín pod pásmi, praskliny a odlepenie pásov od podkladu !!!)

Technické údaje

Názov produktu
Extra Ventilation Top 5,2 Speed Syntan SBS

SAP Číslo
R2192
Dĺžka pásu

5,0 m

Šírka pásu
1,0 m
Hrúbka
5,2 mm
Horný povrch
Hrubozrnný minerálny posyp s okrajom s fóliou
Asfaltová zmes
Akyrlový povlak Syntan s pruhmy z modifikovaného SBS kaučuku
Nosná vložka
PES rohož
Spodný povrch
Separačná spalná fólia
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
1000/800 N/50 mm
Ťažnosť
50/50 %
Ohybnosť pri nízkej teplote
-25 °C
Balenie kot/pal