Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Extra Ventilation Top 5,2 Speed Syntan SBS

Všeobecné informácie

Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás, mikroventilačný na polyesterovej rohoži, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane farebným hrubozrnným minerálnym posypom, pozdĺžnym a priečnym okrajom bez posypu, na spodnej strane s akrylovým povlakom „SYNTAN“ červenej farby, na ktorý sú nanesené pozdľžne mikroventilačné asfaltové pruhy modifikované SBS kaučukom upravené hrabeňovým profilom a celý povrch je chránený separačnou fóliou

Oblasť použitia

Je určený na sanáciu a hydroizoláciu plochých striech v jednovrstvových hydroizolačných systémoch.
Spracováva sa tepelnou aktiváciou pozdĺžnych asfaltových pruhov.
O 50% lepšia hydroizolácia
Celková garantovaná mikroventilácia strechy po celej ploche
Celoplošné vyrovnanie vzduchových bublín a vodnej pary pod povlakovou krytinou
(eliminuje výskyt vzduchových bublín pod pásmi, praskliny a odlepenie pásov od podkladu !!!)

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Extra Ventilation Top 5,2 Speed Syntan SBS

R2192

5,0 m

1,0 m
5,2 mm
Hrubozrnný minerálny posyp s okrajom s fóliou
Akyrlový povlak Syntan s pruhmy z modifikovaného SBS kaučuku
PES rohož
Separačná spalná fólia
1000/800 N/50 mm
50/50 %
-25 °C