Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Graviflex 5,2 Green Roof

Všeobecné informácie

Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, s prísadami na ochranu proti prerastaniu koreňov, na povrchu s bridličným posypom a s okrajom s fóliou o šírke cca. 80 mm, na spodnej strane s polymérnou fóliou. Pás sa vyrába na báze technológie „SPEED PROFILE”.

Oblasť použitia

Hydroizolačný natavovací pás s technológiou „Speed Profile“. Používa sa ako vrchná vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných záhrad pri viacvrstvých systémoch. Pás je odolný proti prerastaniu koreňov rastlín. Aplikuje sa natavením.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Graviflex 5,2 Green Roof
N2113
5,0 m
1,0 m
5,2 (±0,2) mm
Hrubozrnný bridlicný posyp
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s plnidlom a prísadami proti prerastaniu korenov
PES rohož
Profilácia“Speed Profile“ a separacná fólia
1100/900 N/50 mm
50/50 %
- 25 °C
24