Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

eco-activ NOXITE

Všeobecné informácie

Špeciálny vrchný natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu odstraňujúci znečistenia z ovzdušia.

VÝHODY VÝROBKU

  • Horný povrch pásu zo špeciálneho bieleho keramického granulátu Noxite odstraňuje znečistenie z ovzdušia, biely povrch zaisťuje väčšiu odrazivosť tepelného žiarenia a zabraňuje prehrievaniu asfaltového pásu v letnom období
  • Priečny spoj bez posypu END LAP krytý spaľovacou fóliou zaisťujúci bezpečné vykonanie priečneho spoja, šírka 10 cm
  • Spodný povrch pásu je opatrený systémom SPEED PROFILE, ktorý zabezpečuje rýchlu pokládku, úsporu plynu pri natavovaní a kontrolu správneho natavenia
  • Zvýšená požiarna odolnosť pri použití v systémovej skladbe
  • Kartónové jadro obmedzuje deformáciu pásu v rolke

Oblasť použitia

Ide o špeciálny vrchný pás vhodný do hydroizolačných systémov plochých striech, najmä do oblasti s znečisteným ovzdušním zlúčeninami NOX (výfukové plyny). Pás je vhodný pre nové strechy i sanáciu plochých striech aj pre menej stabilné konštrukcie, ktoré sú zaťažené kmitaním, prehnutím alebo chvením.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Noxite ECO-ACTIV

N1235

5,0 m

1,0 m
5,2 ± 0,1 mm
Hrubozrnný keramický posyp, biely
SBS modifikovaná asfaltová zmes
Netkaná polyesterová rohož 255g/m²
Separačná spalná fólia
1050 / 1000 N/50 mm
40 / 40 %
- 30 °C
30 ks