Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

parafor 30 gs noxite

Všeobecné informácie

Jedná sa o pás z SBS modifikovaného asfaltu tej najvyššej kvality. Je vhodný najmä ako vrchný pás do viacvrstvových hydroizolačných. Asfaltový pás je vhodný pre novostavby a rekonštrukcie pre menej stabilné konštrukcie, ktoré sú zaťažené kmitaním, chvením alebo lokálnym priehybom.

Vlastnosti

  • Keramický vrchný posyp s technológiou NOXITE
  • Keramický posyp zabraňuje prehrievanie spodných vrstiev strešnej skladby
  • Aktívny povrch asfaltovaného pásu čistí životné prostredie od oxidov dusíka (NOx) pochádzajúcich zo znečistenia dopravou a priemyslom

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Parafor 30 GS noxite

R0695

6,0 m

1,0 m
4,0 mm
Hrubozrnný keramický posyp, biely
SBS modifikovaná asfaltová zmes
Netkaná polyesterová rohož 180 g/m2
Separačná spalná fólia
740 / 540 N/50 mm
40/49 %
≤ - 15 °C
27 ks