Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

TERMIK TOP 5 SPEED SYNTAN SBS

Všeobecné informácie

Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na polyesterovej rohoži, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane farebným hrubozrnným minerálnym posypom, pozdĺžnym okrajom bez posypu, na spodnej strane s akrylovým povlakom „SYNTAN“ modrej farby, na ktorý sú nanesené pozdľžne asfaltové pruhy modifikované SBS kaučukom upravené hrabeňovým profilom a celý povrch je chránený separačnou fóliou.

Oblasť použitia

Je určený ako vrchná vrstva na sanáciu ( s lokálnou mikroventiláciou ) a hydroizoláciu v jednovrstvových a viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Spracováva sa tepelnou aktiváciou pozdĺžnych asfaltových pruhov.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Termik Top 5 Speed Syntan SBS

R2189

5,0 m

1,0 m
5,0 (-0/+0,2) mm
Farebný hrubozrnný minerálny posyp
Akrylový povlak „SYNTAN“ s pozdľžnymi asfaltovými pruhmi
PES rohož
Separačná spalná fólia
600/400 N/50 mm
50/50 %
≤ - 15 °C
24 ks