Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

vedaflor ws-x

Všeobecné informácie

Vysoko modifikovaná asfaltová zmes zaisťuje vynikajúce parametre odolnosti pri nízkych teplotách a odolnosti proti stekaniu pri zvýšenej teplote. Vďaka tomu asfaltový pás bezpečne odoláva klimatickým podmienkam na strechách a predstavuje dlhodobo spoľahlivé a trvanlivé riešenie.

Profilácia spodného povrchu pásov BLUE SPEED umožňuje izolatéri kontrolu správneho natavenie asfaltovaného pásu tak, aby nedochádzalo k prepaľovaniu pásu. Separačná spalné fólia je k pásu pripojená iba vo vrcholoch profilácia, preto dochádza k rýchlejšiemu spáleniu fólie. Profilácia spodného povrchu zabezpečuje rýchlejšie pokládku pásu a zároveň zaručuje úsporu plynu.

Oblasť použitia

Jedná sa o pás z SBS modifikovaného asfaltu tej najvyššej kvality. Je vhodný najmä ako vrchný pás do viacvrstvových hydroizolačných systémov vegetačných plochých striech. Asfaltový pás je vhodný ako pre novostavby, tak pre rekonštrukcie existujúcich vegetačných plochých striech aj pre menej stabilné konštrukcie. Asfaltová zmes obsahuje aditíva spoľahlivo zabraňujúce rastu korienkov v okolí pásu.

Technické údaje

Názov produktu
Vedaflor WS-X

SAP Číslo
N2156
Dĺžka pásu

5,0 m

Šírka pásu
1,0 m
Hrúbka
5,2 mm
Horný povrch
Hrubozrnný bridlicový posyp, modrozelený
Asfaltová zmes
SBS modifikovaná asfaltová zmes
Nosná vložka
Netkaná polyesterová rohož 250 g/m2
Spodný povrch
Systém BLUE SPEED, separačná spalná fólia
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
≥ 1000/1000 N/50 mm
Ťažnosť
≥ 40/40 %
Ohybnosť pri nízkej teplote
≤ - 36 °C
Balenie kot/pal
24 ks