Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

vedaflor ws-x

Všeobecné informácie

Vysoko modifikovaná asfaltová zmes zaisťuje vynikajúce parametre odolnosti pri nízkych teplotách a odolnosti proti stekaniu pri zvýšenej teplote. Vďaka tomu asfaltový pás bezpečne odoláva klimatickým podmienkam na strechách a predstavuje dlhodobo spoľahlivé a trvanlivé riešenie. Fólia je prednostne určená pre hydroizolačné systémy extenzívnych a intenzívnych zelených striech

 

Výhody:

  • Záruka na hydroizolačnú schopnosť 20 rokov
  • Odolnosť proti prerastaniu koreňov (FL Test)
  • Ideálna ako hydroizolácia pre navrhovanie vegetačných striech

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Vedaflor WS-X

N2156

5,0 m

1,0 m
5,2 mm
Hrubozrnný bridlicový posyp, modrozelený
SBS modifikovaná asfaltová zmes
Netkaná polyesterová rohož 250 g/m2
Systém BLUE SPEED, separačná spalná fólia
≥ 1000/1000 N/50 mm
≥ 40/40 %
≤ - 36 °C
24 ks