Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

vedatop s5 modro-zelený

Všeobecné informácie

Vrchný asfaltový pás prémiovej kvality je vhodný pre viacvrstvové hydroizolačné systémy novostavieb a rekonštrukcií existujúcich striech.

VÝHODY VÝROBKU

  • Záruka na hydroizolačnú schopnosť 15 rokov
  • Trvalo flexibilný
  • Vysoká schopnosť premostenia trhlín
  • Zvýšená odolnosť proti starnutiu v porovnaní so štandardnými produktami

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Vedatop S5 modro-zelený
R0130
5,20 mm
1,00 m
5,00 m
Hrubozrnný bridlicový posyp - modrozelený
SBS modifikovaná asfaltová zmes
Netkaná polyesterová rohož 250 g/m²
Systém BLUE SPEED, separačná spáliteľná fólia
≥ 1000/1000 N/50 mm
40 / 40 %
≤ - 36 °C
24 ks