Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

A 330 SH

Všeobecné informácie

Používa sa najmä ako separačná vrstva pri stavbe ciest pod asfalt a v budovách pod podlahu, ako podzemná izolácia pre jednoduché, dočasné konštrukcie adočasné šikmé strechy na ochranu pred finálnou montážou strešnýchmateriálov, a ako ochrana stavebných materiálov proti vlhkosti počas skladovania a pod.

Oblasť použitia

Neodporúča sa používať ako hydroizolácia na stále strechy a základy a proti podzemnej vlhkosti.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Nosná vložka
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
A 330 SH
N2102
30 m
1 m
Handrová lepenka impregnovaná asfaltom
250/150 N/50 mm
1,2/2,0 %
+0 °C
35 ks