Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

A 330 SH

Všeobecné informácie

Používa sa najmä ako separačná vrstva pri stavbe ciest pod asfalt a v budovách pod podlahu, ako podzemná izolácia pre jednoduché, dočasné konštrukcie adočasné šikmé strechy na ochranu pred finálnou montážou strešnýchmateriálov, a ako ochrana stavebných materiálov proti vlhkosti počas skladovania a pod.

Oblasť použitia

Neodporúča sa používať ako hydroizolácia na stále strechy a základy a proti podzemnej vlhkosti.

Technické údaje

Názov produktu
A 330 SH
SAP Číslo
N2102
Dĺžka pásu
30 m
Šírka pásu
1 m
Nosná vložka
Handrová lepenka impregnovaná asfaltom
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
250/150 N/50 mm
Ťažnosť
1,2/2,0 %
Ohybnosť pri nízkej teplote
+0 °C
Balenie kot/pal
35 ks