Vyberte stranu

A 330 SH

Všeobecné informácie

Používa sa najmä ako separačná vrstva pri stavbe ciest pod asfalt a v budovách pod podlahu, ako podzemná izolácia pre jednoduché, dočasné konštrukcie adočasné šikmé strechy na ochranu pred finálnou montážou strešnýchmateriálov, a ako ochrana stavebných materiálov proti vlhkosti počas skladovania a pod.

Neodporúča sa používať ako hydroizolácia na stále strechy a základy a proti podzemnej vlhkosti.

Technické údaje

Názov produktu
A 330 SH
SAP Číslo
Hrúbka
Horný povrch
Spodný povrch
Ťažnosť
≥ 1,2, ≥ 2,0
Ohybnosť
0/Ø30 mm
Balenie