Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Foalbit AL S 40

 Všeobecné informácie

Parotesný natavovací pás z oxidovaného asfaltu s kombinovanou nosnou vložkou
z hliníkovej fólie a sklenenej rohože, opatrený na hornom povrchu jemnozrnným
posypom

Oblasť použitia

Asfaltový pás je vhodný na použitie v systémoch plochých striech ako parotesná zábrana a v systémoch spodných stavieb ako pás proti zemnej vlhkosti a protiradónová izolácia. Pri použití ako protiradónová izolácia sa pás pokladá ako podkladová vrstva, ktorá následne musí byť prekrytá iným pásom bez Al vložky, ale aj so stanoveným súčiniteľom prestupu radónu.

Technické údaje

Názov produktu
Foalbit AL S 40

SAP Číslo
N1038
Dĺžka pásu

7,5 m

Šírka pásu
1,0 m
Hrúbka
3,5 ± 0,2) mm
Horný povrch
Jemný posyp
Asfaltová zmes
Oxidovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Nosná vložka
Kombinovaná vložka z hliníkovej fólie a sklenenej rohože Sd > 1.500 m (µ > 375.000)
Spodný povrch
Separačná fólia
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
600/500 N/50 mm
Ťažnosť
4/4 %
Súčiniteľ difúzie radónu
1,56 ± 0,48 . 10-13 m2 /s
Spracovateľnosť pri nízkej teplote
+10 °C
Balenie kot/pal
20 ks