Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Foalbit AL S 40

 Všeobecné informácie

Parotesný natavovací pás z oxidovaného asfaltu s kombinovanou nosnou vložkou
z hliníkovej fólie a sklenenej rohože, opatrený na hornom povrchu jemnozrnným
posypom

Oblasť použitia

Asfaltový pás je vhodný na použitie v systémoch plochých striech ako parotesná zábrana a v systémoch spodných stavieb ako pás proti zemnej vlhkosti a protiradónová izolácia. Pri použití ako protiradónová izolácia sa pás pokladá ako podkladová vrstva, ktorá následne musí byť prekrytá iným pásom bez Al vložky, ale aj so stanoveným súčiniteľom prestupu radónu.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Súčiniteľ difúzie radónu
Spracovateľnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Foalbit AL S 40

N1038

7,5 m

1,0 m
3,5 ± 0,2) mm
Jemný posyp
Oxidovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Kombinovaná vložka z hliníkovej fólie a sklenenej rohože Sd > 1.500 m (µ > 375.000)
Separačná fólia
600/500 N/50 mm
4/4 %
1,56 ± 0,48 . 10-13 m2 /s
+10 °C
20 ks