Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Glasbit G 200 S 40

Všeobecné informácie

Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako pás proti tlakovej vode typ T a protiradónová ochrana.

Oblasť použitia

Neodporúča sa jeho používanie ako vrchná vrstva strešného systému. Spracováva sa plnoplošným natavením.

Vlastnosti

Vysoká odolnosť proti vytrhnutiu z kinca
Radónová izolácia

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Súčiniteľ prestupu radónu
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Spracovateľnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Glasbit G 200 S 40

N2066

7,5 m

1,0 m
4,0 ± 0,2 mm
Jemný posyp
Oxidovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Sklenená tkanina
Separačná fólia
(1,36 ± 0,31) . 1013 [m2/s]
1500/2000 ± 200 N/50 mm
4/4 ± 2 %
0 °C
20 ks