Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Glasbit G 200 H 42

Všeobecné informácie

Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane hrubým minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.

Oblasť použitia

Spracováva sa plnoplošným natavením.
Je určený na použitie ako vrchná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch menej náročných plochých striech. Neodporúča sa jeho používanie pre spodné vrstvy strešného systému.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Glasbit G 200 H 42

N2066

7,5 m

1,0 m
3,8 (-0 /+ 0,2) mm
Jemný posyp
Oxidovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Sklenená tkanina
Separačná fólia
1500/2000 N/50 mm
4,5/4,5 %
+5 °C
20 ks