Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Hydrobit V 60 S 35

Všeobecné informácie

Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch spodných stavieb ako pás
proti vlhkosti typ A. Neodporúča sa jeho používanie proti tlakovej vode a ako vrchná vrstva
strešného systému.

Oblasť použitia

Spracováva sa plnoplošným natavením. Neodporúča sa jeho používanie proti tlakovej vode        a ako vrchná vrstva strešného systému.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Spracovateľnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Hydrobit V 60 S 35

N2064

10,0 m

1,0 m
3,5 ± 0,2 mm
Jemný posyp
Oxidovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Sklenená rohož
Separačná fólia
550/300 N/50 mm
4/4 %
0 °C
20 ks