Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Pokrývačské majstrovstvá BMI 2021

Vážený pokrývač!

Po dvoch rokoch sú tu opäť Pokrývačské majstrovstvá BMI 2021. Je to skvelá príležitosť pre vás prezentovať svoje strechy a vyhrať zaujímavé ceny.

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE:

  • súťaž je určená pre realizátorov šikmých striech Bramac/ Braas, alebo plochých striech Icopal
  • do súťaže môžete prihlásiť ľubovoľný počet objektov zrealizovaných v posledných rokoch (ak ešte neboli prihlásené v tejto súťaži v minulých ročníkoch).   

SÚŤAŽÍ SA V 4 KATEGÓRIÁCH:

I. kategória   – Šikmé strechy – rodinné domy

II. kategória  – Šikmé strechy – spoločenské objekty

III. kategória – Šikmé strechy – historické objekty

IV. kategória – Ploché strechy  

HODNOTIACE KRITÉRIÁ:

  • odborné a kvalitné položenie krytín Bramac/ Braas/ Icopal
  • použitie originálneho príslušenstva
  • stupeň obtiažnosti strešnej konštrukcie
  • dokončená fasáda a okolie domu
  • atraktívny vzhľad strechy a celej stavby   

Fotky Vašich prác spolu s upresnením ich adresy, zaradenia do kategórie a aj Vášho kontaktu posielajte prosím do termínu 25.6.2021 elektronicky mailom na príslušného oblastného manažéra BMI, alebo priamo na mailovú adresu: infosk@bmigroup.com. 

PRIEBEH VÝBERU OBJEKTOV:

Objekty budú vyberané dvojkolovo:

užší výber do súťaže nominovaných objektov prebehne pod dohľadom odborných zamestnancov vo firme Bramac/ Icopal
do 30.6.2021 sa uskutoční stretnutie Rady starších – t. j. vybraných zástupcov pokrývačov  z  regiónov,  ktorí  z  nominácií   rozhodnú  o  troch  víťazných  objektoch  v každej kategórii  

CENY PRE VÍŤAZOV:

Každý pokrývač, ktorý zašle svoje objekty do súťaže, dostane od nás malú pozornosť –  termohrnček do auta.

Realizátori výherných 3 striech z každej kategórie budú odmenení nasledovne:

  • Víťazná trofej a diplom BMI
  • Body navyše do odmeňovacieho programu BMI Profík – v množstve 100/ 200/ 300 (3./ 2./ 1. miesto)
  • Odprezentovanie víťazných objektov a autorov v odbornej tlači a na internete

Poznámka: Súčasťou odmeny pre každého zapojeného pokrývača bola v minulých ročníkoch osobná účasť na spoločnom vyhodnocovacom stretnutí na Táloch. Žiaľ kvôli aktuálnej pandemickej situácii nie je možné tento rok uvedené podujatie usporiadať. 

Aj napriek tomu sa však tešíme na Vaše práce a prajeme Vám veľa šťastia v súťaži! Zároveň Vám pripájame inšpirácie v podobe výherných striech z posledného ročníka 2019