Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

ALU-TEC FR

Všeobecné informácie

Parotesný samolepiaci pás s nízkou požiarnou záťažou.

Oblasť použitia

Pás je vhodný najmä ako parozábrana na podklady z trapézového plechu. Asfaltový pás je vhodný ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie existujúcich plochých striech.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Priepustnosť vodnej pary
Balenie kot/pal
ALU-TEC FR

R0778

40,0 m

1,5 m
0,45 mm
Hliníková fólia
SBS elastomérom modifikovaný asfalt
Výstužná mriežka
Samolepiaci SBS modifikovaný asfalt chránený sťahovacou fóliou
≥ 450/450 N/50 mm
Sd = 1500
25 ks