Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Icolep L 30

Všeobecné informácie

Podkladový, za studena samolepiaci asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na špeciálnej kombinovanej vložke zo sklenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou, s minerálnym plnidlom, na povrchu s jemným pieskovým posypom, na spodnej strane s ochrannou sťahovacou fóliou.

Oblasť použitia

  • na holé strešné tepelno-izolačné dosky z polystyrénu
  • na PUR/PIR strešné tepelno-izolačné dosky kašírované minerálnymi vláknami
  • na tepelno-izolačné dosky z minerálnych vlákien kašírované asfaltom
  • na napenetrované betónové podklady a podklady z ľahčeného betónu /musia byť gletované/
  • na staré vyspravené a napenetrované asfaltové súvrstvie
  • pás je možné použiť aj ako samolepiaci hydroizolačný pás proti zemnej vlhkosti a stekajúcej vode (nie tlakovej vode!) pri izolácii spodnej stavby, kde sa aplikuje buď samostatne v jednej vrstve na napenetrovaný podklad, alebo ako podkladový pás vo viacvrstvových systémoch, kde sa ďalší pás aplikuje natavením na podkladový pás.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Icolep L 30

N2115

10,0 m

1,0 m
3,0 mm (±0,2)
Jemný pieskový posyp
SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Špeciálna kombinovaná nosná vložka 120 g/m2 s vysokou pevnosťou, zo sklenej rohože zosilnená sklenenou mriežkou
Samolepiaci SBS modifikovaný asfalt chránený sťahovacou fóliou
≥ 1000/1000 N/50 mm
≥ 4/4 %
≤ -25 °C
20 ks