Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Plaster AL

Všeobecné informácie

Parotesný pás z SBS modifikovaného asfaltu, samolepiaci za studena. Pás je modifikovaný SBS elastomérom na sklenenej tkanine, na spodnej strane so samolepiacou asfaltovou vrstvou chránenou fóliou, na vrchnej strane s hliníkovou fóliou a pozdĺžnym presahom šírky 80 mm so samolepiacou asfaltovou vrstvou chránenou fóliou.

Oblasť použitia

Aplikuje sa celoplošným nalepením na predpripravený a čístý povrch zbavený prachu, vlhkosti a nečistôt.

Technické údaje

Názov produktu
Plaster AL

SAP Číslo
R2027
Dĺžka pásu

20,0 m

Šírka pásu
1,0 m
Hrúbka
1,8 mm (±0,2)
Horný povrch
Hliníková fólia
Asfaltová zmes
SBS elastomérom modifikovaný asfalt
Nosná vložka
Sklenená tkanina
Spodný povrch
Samolepiaci SBS modifikovaný asfalt chránený sťahovacou fóliou
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
≥ 600/400 N/50 mm
Ťažnosť
≥ 5/5 %
Priepustnosť vodnej pary
Sd = 1750 ± 250
Ohybnosť pri nízkej teplote
-25 °C
Balenie kot/pal
15 ks