Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Plaster AL

Všeobecné informácie

Parotesný pás z SBS modifikovaného asfaltu, samolepiaci za studena. Pás je modifikovaný SBS elastomérom na sklenenej tkanine, na spodnej strane so samolepiacou asfaltovou vrstvou chránenou fóliou, na vrchnej strane s hliníkovou fóliou a pozdĺžnym presahom šírky 80 mm so samolepiacou asfaltovou vrstvou chránenou fóliou.

Oblasť použitia

Aplikuje sa celoplošným nalepením na predpripravený a čístý povrch zbavený prachu, vlhkosti a nečistôt.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Priepustnosť vodnej pary
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Plaster AL

R2027

20,0 m

1,0 m
1,8 mm (±0,2)
Hliníková fólia
SBS elastomérom modifikovaný asfalt
Sklenená tkanina
Samolepiaci SBS modifikovaný asfalt chránený sťahovacou fóliou
≥ 600/400 N/50 mm
≥ 5/5 %
Sd = 1750 ± 250
-25 °C
15 ks