Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Vedagard Multi SK

Všeobecné informácie

Podkladový za studena samolepiaci pás pri novostavbách ako aj rekonštrukciách striech. Jedná sa o pás z SBS modifikovaného asfaltu tej najvyššej kvality.

Oblasť použitia

Je vhodný najmä ako parozábrana na podklady z trapézového plechu, na drevené debnenie alebo na materiály na báze dreva. Asfaltový pás je vhodný ako pre novostavby, tak pre rekonštrukcie existujúcich plochých striech.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Vedagard Multi SK 1,08m

N1080

20 m

1,08 m
1,5 mm
Kombinovaná vložka z hliníkovej fólie a sklenenje rohože, pozdĺžny presah krytý sťahovacou fóliou
SBS modifikovaná asfaltová zmes
Kombinovaná vložka z hliníkovej fólie a polyesterovej rohože a skla
Separačná stahovacia fólia, perforácia v pozdĺžnom presahu
300/400 N/50 mm
3/3 %
-25 °C
20 ks