Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

vedatop su safety 3,0

Všeobecné informácie

Podkladný za studena samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu s bezpečnými spojmi.

VÝHODY VÝROBKU:

  • Vysoko spoľahlivé spojenie v pozdĺžnom spoji zváraním plameňom horáka, ktoré je vďaka zlepeniu za zadnej časti spoja za studena v šírke 3cm, vysoko bezpečné a neohrozuje polystyrén ošľahaním plameňom.
  • Pri pokládke na drevené debnenie položenie hydroizolácie aj separačnej vrstvy v jednom kroku
  • Racionálna pokládka vzhľadom k 7,5 metrovej dĺžke pásu.
  • Univerzálne použitie
  • Spoľahlivé zlepenie spojov za studena vďaka obojstranným sťahovacím prúžkom
  • Chráni drevené debnenie pred ošľahaním plameňom pri pokládke vrchnej vrstvy

Oblasť pužitia

VEDATOP SU Safety 3,5 mm sa používa ako podkladový pás do hydroizolačných vrstiev striech. Je vhodný pre novostavby aj sanácie existujúcich striech. Možno aplikovať na holé dosky tepelnej izolácie z polystyrénu, dosky PUR / PIR kašírované minerálnymi vláknami, dosky z minerálnych vlákien kašírovaných asfaltom, na penetrované betónové podklady, murivo, ľahčený betón a tiež podklady z doskového dreveného debnenia rovnako ako z dosiek na báze dreva či staré strešné asfaltové povlaky.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Vedatop SU Safety 3,0
R3056
7,5 m
1,0 m
3,5 mm
Špecialná spalná fólia
SBS modifikovaná asfaltová zmes samolepiaca
Spražená sklenená nosná vložka
Sťahovacia fólia, pozdĺžna perforácia presahu
≥ 1000/1000 N/50 mm
≥ 2/2 %
≤ - 30 °C
20 ks