Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Vedatop SU

Všeobecné informácie

Pás z SBS modifikovaného asfaltu najvyššej kvality. Je vhodný najmä ako podkladový pás do viacvrstvových hydroizolačných systémov plochých striech na podklady z dreveného debnenia alebo obdobných materiálov na báze dreva.

Oblasť použitia

Asfaltový pás je vhodný ako pre novostavby, tak pre rekonštrukcie existujúcich plochých striech aj pre menej stabilné konštrukcie.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Asfaltová zmes
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Vedatop SU

R2443

10,0 m

1,0 m
3,0 mm (-6%, +10%)
Špecialná spalná fólia
SBS modifikovaná asfaltová zmes
Spražená sklenená nosná vložka
Sťahovacia fólia
≥ 1000 / 1000 N/50 mm
≥ 2/2 %
≤ - 30 °C
20 ks