Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Cosmofin GG Plus

Všeobecné informácie

COSMOFIN GG plus je vysokokvalitná strešná fólia zo zmäkčeného PVC, vystužená stabilnou kombinovanou sklenenou nosnou vložkou. Táto
kombinácia zaručuje výbornú zvárateľnosť, rozmerovú stabilitu a pevnosť. Fóliu je možné použiť ako hydroizoláciu extenzívnych a intenzívnych zelených striech.

Výhody:

  • Univerzálne riešenie pre kotvený aj zaťažený systém
  • Vysokoodolná proti starnutiu a poveternostným vplyvom
  • Perfektná zvárateľnosť
  • Odolnosť proti UV žiareniu a ozónu
  • Odolnosť proti mikroorganizmom a prerastaniu koreňov (FLL Test)
  • Špičková ohybnosť pri nízkych teplotách

Oblasť použitia

  • Na novostavby i na rekonštrukcie strešných plášťov
  • Stabilizácia fólie mechanickým kotveným systémovými kotviacimi prvkami do podkladu a v presahoch zváraný horúcim vzduchom, alebo stabilizácia fólie voľným kladením s priťažením (prané riečne kamenivo, dlažba, vegetačné súvrstvie a pod.) a v presahoch zváraný horúcim vzduchom
  • Na všetky bežné druhy tepelnej izolácie

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Krycia hmota
Nosná vložka
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Cosmofin GG Plus

R2442, R2439, R2447
15 m
1,65 m / 2,12 m
1,5 / 2,0m m
Polyvinylchlorid (PVC-P)
Kombinovaná sklenená
1000/1100 N/50mm
≥2%
-30 °C
15 / 15 / 14 ks