Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Monarplan FM

Všeobecné informácie

MONARPLAN® FM je mechanicky kotvený systémovými kotviacimi prvkami do podkladu a v presahoch zváraný horúcim vzduchom. Na kotvenie sa používajú iba systémové kotviace prvky určené na kotvenie strešných hydroizolačných fólií. Druh, množstvo a rozmiestnenie kotviacich prvkov sa určuje v závislosti od silových účinkov vetra podľa kotviaceho plánu a podľa druhu nosného podkladu a ostatných vrstiev strešného plášťa pre konkrétny typ strechy.

Výhody:

  • Odoláva UV žiareniu v celej hornej hmote fólie
  • Fólia je vystužená nosnou vložkou z polyesteru
  • Najčastejšie používaný typ strešnej fólie
  • Reakcia na vonkajší požiar Broof (t1), alebo Broof (t3)
  • Jednoduchá aplikácia
  • Jednoduchá kontrola a údržba strechy

Oblasť použitia

  • na jednovrstvové mechanicky kotvené strešné hydroizolačné systémy vystavené UV žiareniu
  • na podklady z trapézového plechu, betónu, ľahčeného betónu, dreva a OSB dosiek
  • na rôzne druhy tepelnej izolácie
  • na novostavby alebo rekonštrukcie striech

Technické údaje

Názov produktu
Monarplan® FM

SAP Číslo
R0188, R0189
Dĺžka pásu
15 m
Šírka pásu
1,65 m, 2,12 m
Hrúbka
1,5 mm
Krycia hmota
Polyvinylchlorid (PVC-P)
Nosná vložka
Polyesterová
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
1000/900 N/5 0mm
Ťažnosť
≥15%
Ohybnosť pri nízkej teplote
-25 °C
Balenie kot/pal
15 / 15 ks