Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Icopal Universal SA

Všeobecné informácie

Jedná sa o špeciálnu fóliu na báze POCB (polyolefin-kopolymer-bitumen), ktorá sa používa do náročnejších jednovrstvových hydroizolačných systémov plochých striech. Fólia sa používa na riešenie detailov striech, napojení, prechodom medzi vodorovnou a zvislou konštrukciou a atík.
Používa sa na podklady ako EPS polystyrén alebo betón, plnoplošne nalepením spodnou samolepiacou stranou fólie.

Výhody:

  • Celopološne samolepiaci povrch
  • Kompatibilné s asfaltom
  • Neobsahuje chlór či halogén
  • Odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom bez dodatočnej ochrany
  • Zvýšená požiarna odolnosť pri použití v systémové skladbe

Oblasť použitia

Pre dosiahnutie vodotesného spoja je potrebné previesť teplovzdušný zvar v celej dĺžke a požadovanej šírke.

  • Podklady z trapézového plechu, betónu, ľahčeného betónu, dreva a OSB dosiek
  • Rôzne druhy tepelnej izolácie
  • Novostavby alebo rekonštrukcie striech

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Krycia hmota
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Icopal Universal SA

N2127

7,5 m

1,0 m
3,5 ± 0,2 mm
Polypropylénový vlis
POCB (polyolefín-copolymer-bitumen)
KPES rohož + sklenená mriežka 255 g/m2
Snímateľná PE fólia
1 250/1 050 N/5cm
30/35 %
-25 °C
24 ks