Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Icopal Universal

Všeobecné informácie

Jedná sa o špeciálnu fóliu na báze POCB (polyolefin-kopolymer-bitumen), ktorá sa používa do náročnejších jednovrstvových hydroizolačných systémov plochých striech. Fólia je vhodná pre novostavby a rekonštrukcie pre menej stabilné konštrukcie, ktoré sú zaťažené kmitaním, chvením alebo lokálnym priehybom.

Výhody:

  • Záruka na hydroizolačnú schopnosť 20 rokov
  • Vysoká mechanická odolnosť vďaka dostatočnej hrúbke
  • Kompatibilná s asfaltovanými pásmi a penovým polystyrénom
  • Neobsahuje zmäkčovadlá
  • Je úplne recyklovateľná

Oblasť použitia

Voľne položená s mechanickým kotvením v spojoch alebo priťažením (prané riečne kamenivo, dlažba na podložkách). Pozdĺžny spoj v prípade mechanického kotvenia pásov v spoji realizovať na šírku 140 mm so zvarom min. 80 mm.

 

  • Jednovrstvové mechanicky kotvené strešné hydroizolačné systémy vystavené UV žiareniu
  • Podklady z trapézového plechu, betónu, ľahčeného betónu, dreva a OSB dosiek
  • Rôzne druhy tepelnej izolácie
  • Novostavby alebo rekonštrukcie striech

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hrúbka
Horný povrch
Krycia hmota
Nosná vložka
Spodný povrch
Maximálna ťahová sila - pozdĺžny / priečny smer
Ťažnosť
Ohybnosť pri nízkej teplote
Balenie kot/pal
Icopal Universal

R2459

7,5 m

1,0 m
3,0 ± 0,1 mm
Polypropylénový flis
POCB (polyolefín-copolymer-bitumen)
PES rohož + sklenená mriežka
Polypropylénový flis
1 250/1 050 N/5cm
30/35 %
-25 °C
18 ks