Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Icopal Primer Classic

Všeobecné informácie

Icopal Primer Classic je klasický penetračný náter pre menej náročné použitie.

Oblasť použitia

Tekutá asfaltová hmota, určená na vytváranie penetračných náterov betónových podkladov, omietok, betónových základov, pri aplikácii asfaltových pásov a rôznych druhov asfaltových hmôt. Vo viacerých vrstvách je možné použiť na vytváranie izolácií podložia, stien, soklov a pri iných konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí tlaková voda.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Hustota pri 20°C
Doba schnutia pri 23 °C a 55% rel. vlhkosti
Teplota spracovateľnosti
Spotreba, inf.
Balenie - plechovky
Počet plechoviek na palete
Icopal Primer Classic

N2125
0,95 g/cm3
3 h
≥ + 5 °C
0,4 kg/m2
9 kg
64 ks