Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Icopal Primer Classic

Všeobecné informácie

Icopal Primer Classic je klasický penetračný náter pre menej náročné použitie.

Oblasť použitia

Tekutá asfaltová hmota, určená na vytváranie penetračných náterov betónových podkladov, omietok, betónových základov, pri aplikácii asfaltových pásov a rôznych druhov asfaltových hmôt. Vo viacerých vrstvách je možné použiť na vytváranie izolácií podložia, stien, soklov a pri iných konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí tlaková voda.

Technické údaje

Názov produktu
Icopal Primer Classic

SAP Číslo
N2125
Hustota pri 20°C
0,95 g/cm3
Doba schnutia pri 23 °C a 55% rel. vlhkosti
3 h
Teplota spracovateľnosti
≥ + 5 °C
Spotreba, inf.
0,4 kg/m2
Balenie - plechovky
9 kg
Počet plechoviek na palete
64 ks