Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Icopal Primer Classic®

Všeobecné informácie

Icopal Primer Classic® je klasický penetračný náter pre menej náročné použitie na

  • Betónové podklady
  • Omietky
  • Asfaltované pásy

Oblasť použitia

Slúži na vytváranie penetračných náterov betónových podkladov, omietok, betónových základov, pri aplikácii asfaltovaných pasov a rôznych druhov asfaltových hmôt. Penetračnú treba vytvoriť pred aplikáciou hydroizolácie z klasických asfaltovaných pasov, netaviteľných asfaltovaných pasov, modifikovaných asfaltovaných pasov, alebo hydroizolácie na baze tekutých asfaltov. Penetračná sa vytvára aj pri lepení rôznych stavebných hmôt za studena pomocou tekutých asfaltových lepiacich hmôt alebo samolepiacich asfaltovaných pasov a asfaltových fólii.

Izolácia proti vlhkosti:

Icopal Primer Classic nanesený vo viacerých vrstvách je možne použiť na vytváranie izolácii podložia, stien, soklov a pri iných konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí tlaková voda.

Technické údaje

Názov produktu
Icopal Primer Classic

SAP Číslo
N2125
Hustota pri 20°C
0,95 g/cm3
Doba schnutia pri 23 °C a 55% rel. vlhkosti
3 h.
Teplota spracovateľnosti
≥ + 5 °C
Spotreba, inf.
0,4 kg/m2
Balenie - plechovky
10 kg
Počet plechoviek na palete
60 ks