Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Siplast Primer® Speed SBS

Všeobecné informácie

Tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom, určená na penetráciu podkladov v hydroizolačných systémoch a na vytváranie hydroizolačných vrstiev. Nanáša sa na čistý, suchý a bezprašný podklad kefou alebo valčekom. Aplikácia výrobku je možná aj striekaním za pomoci špeciálneho striekacieho zariadenia.

Výhody modifikovaného penetračného náteru

1 – NAJrýchlejší čas schnutia – šetrí čas a tým peniaze!
Priemerný čas schnutia Siplast Primer® Speed SBS náteru je 7 x rýchlejší ako pri bežnom penetračnom nátere z oxidovaného asfaltu.
Priemerný čas schnutia menej ako 2 h.

2 – NAJvýdatnejší:
10 l = 50 m2
30 l = 150 m2
200 l = 1000 m2
Siplast Primer® Speed SBS má skoro 3x väčšiu výdatnosť ako bežné penetračné nátery z oxidovaného asfaltu 0,211 l/m2 (Bežný náter 0,45 kg/m2).

3 – NAJekologickejší:
Nie je škodlivý na životné prostredie
Nekontaminuje vodné zdroje
Neobsahuje škodlivé ťažké kovy
Nespája sa s vodou
Dážď ho neopláchne

4 – NAJodolnejší
Možná aplikácia od -15 °C

5 – NAJväčšia hĺbka penetrácie:

Siplast Primer Speed SBS 2,0 – 3,0 mm

(Bežný penetračný náter 0,5 – 1,0 mm)

 

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Hustota pri 20°C
Doba schnutia pri 23 °C a 55% rel. vlhkosti
Teplota spracovateľnosti
Spotreba, inf.
Balenie - plechovky
Počet plechoviek na palete
Siplast Primer Speed SBS

R2420, R2421, N2145
0,92 g/cm3
≤ 30 min.
≥ – 15 °C
0,211 l/m2
10 l, 30 l, 200 l
70 ks, 28 ks, 4 ks