Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Siplast Primer® Speed SBS

Všeobecné informácie

Tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom, určená na penetráciu podkladov
v hydroizolačných systémoch a na vytváranie hydroizolačných vrstiev.
Nanáša sa na čistý, suchý a bezprašný podklad kefou alebo valčekom. Aplikácia výrobku je
možná aj striekaním za pomoci špeciálneho striekacieho zariadenia.

Tekutý asfaltový náter vysokej kvality na báze SBS modifikovaného asfaltu.
1 – NAJrýchlejší čas schnutia – šetrí čas a tým peniaze!
Priemerný čas schnutia Siplast Primer® Speed SBS náteru je 7 x rýchlejší ako bežného náteru:
Priemerný čas schnutia Siplast Primer Speed SBS:
1 hod. 46 min. (Bežný náter 12 hod. 32 min.)

2 – NAJvýdatnejší:
10 l = 50 m2
30 l = 150 m2
200 l = 1000 m2
Dostatok na bežný rodinný dom, pretože Siplast Primer® Speed SBS má 3x väčšiu výdatnosť ako bežné nátery
Priemerná spotreba Siplast Primer® Speed SBS:
0,211 l/m2 (Bežný náter 0,45 kg/m2)

3 – NAJekologickejší:
Nie je škodlivý na životné prostredie
Nekontaminuje vodné zdroje
Neobsahuje škodlivé ťažké kovy
Nespája sa s vodou
Dážď ho neopláchne

4 – NAJodolnejší
Odolnosť až do -15 °C

5 – NAJväčšia hĺbka penetrácie:
obycajny penetracny naterSiplast Primer Speed SBS
Viac ako 2,5 x hlbšia penetrácia podkladu
Siplast Primer Speed SBS 2,0 – 3,0 mm (Bežný penetračný náter 0,5 – 1,0 mm)

Spôsob použitia:
Nanáša sa na čistý, suchý, bezprašný povrch kefou alebo valčekom. Aplikácia je možná aj striekaním pomocou špeciálneho striekacieho zariadenia. Balenie: 10 L, 30 L a 200L
Doba použitia: 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na zvare.

Oblasť použitia

Používa sa pri penetrácii betónových a oceľových podkladov pri aplikácii všetkých druhov
asfaltovaných pásov. Je tiež vhodný na betónové a oceľové podklady v prípade lepenia
samolepiacich asfaltovaných pásov a asfaltových fólií, na betónové základy a oceľové mosty
v prípade natavovania hydroizolačného pásu na mostovú konštrukciu. Výhodou sa môže použiť
na penetráciu podloží pri pokládke modifikovaných pásov metódou natavovania, alebo lepením,
hlavne vtedy, keď sa tieto práce vykonávajú pri nízkych, alebo záporných vonkajších teplotách.
Výnimočné technické parametre výrobku zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri jeho aplikácii len
v jednej vrstve.
Vo viacerých vrstvách je možné použiť na vytváranie izolácií podložia, stien, soklov a pri iných
konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí tlaková voda.

Aplikácia výrobku je možná aj striekaním za pomoci špeciálneho striekacieho zariadenia. Používa sa pri penetrácii betónových a oceľových podkladov pri aplikácii všetkých druhov asfaltovaných pásov.
Je tiež vhodný na betónové a oceľové podklady v prípade lepenia samolepiacich asfaltovaných pásov a asfaltových fólií, na betónové základy a oceľové mosty v prípade natavovania hydroizolačného pásu na mostovú konštrukciu. Výhodou sa môže použiť na penetráciu podloží pri pokládke modifikovaných pásov metódou natavovania, alebo lepením, hlavne vtedy, keď sa tieto práce vykonávajú pri nízkych, alebo záporných vonkajších teplotách. Výnimočné technické parametre výrobku zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri jeho aplikácii len v jednej vrstve.

Technické údaje

Názov produktu
Siplast Primer Speed SBS

SAP Číslo
R2420, R2421, N2145
Hustota pri 20°C
0,92 g/cm3
Doba schnutia pri 23 °C a 55% rel. vlhkosti
≤ 30 min.
Teplota spracovateľnosti
≥ – 5 °C
Spotreba, inf.
0,20 l/m2
Balenie - plechovky
10, 30, 200 l
Počet plechoviek na palete
70, 28, 4 ks