Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Icoflor Retenčná rohož

Všeobecné informácie

Kombinovaná ochranná, dre-nážna a vodozádržná (retenčná) rohož na báze jednostranne profilovanej pružnej polyuretánovej peny. Rohože sa kladú v suchom stave, profilovaním nadol, tesne na doraz k susedným doskám a následne sa prekrývajú ostatnými vrstvami vegetačného súvrstvia. 

Vlastnosti: 

  • Vyrobená z recyklovaného materiálu s pridanými ílovými minerálmi 
  • Odolná proti starnutiu a objemovým zmenám 
  • Nízka hmotnosť a vysoká retenčná kapacita 
  • Priaznivá rovnováha vzduchu 
  • Odolná trvalému poškodeniu (napr. rozšliapnutím) 
  • Rozmer rohože 1m x 1m x 25mm 

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Dĺžka
Šírka
Hrúbka
Akumulácia vody
Akumulácia vody na vlastnú hmotnosť
Priepustnosť vody
Icoflor Retenčná rohož
R1107
1 m
1 m
25 mm
19 mm
500 %
400 mm/min