Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

ICOFLOR Retenčná rohož

Kombinovaná ochranná, dre-nážna a vodozádržná (retenčná) rohož na báze jednostranne profilovanej pružnej polyuretánovej peny. Rohože sa kladú v suchom stave, profilovaním nadol, tesne na doraz k susedným doskám a následne sa prekrývajú ostatnými vrstvami vegetačného súvrstvia. 

ICOFLOR RETENČNÁ ROHOŽ: 

  • Vyrobená z recyklovaného materiálu s pridanými ílovými minerálmi 
  • Odolná proti starnutiu a objemovým zmenám 
  • Nízka hmotnosť a vysoká retenčná kapacita 
  • Priaznivá rovnováha vzduchu 
  • Odolná trvalému poškodeniu (napr. rozšliapnutím) 
  • Rozmer rohože 1m x 1m x 25mm