Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

ICOMAT Green 317

Extenzívna vegetačná rohož na ploché strechy

  • Vegetačná časť: mach, rozchodník, byliny.
  • Nosný materiál: polypropylénová slučková rohož, na ktorej sa nachádza vhodne zvolený substrát spolu s rastlinstvom.
  • Sklon plochej strechy: do 6°.
  • Hrúbka jadra rohože bez rastlinstva: do 2,5 cm.
  • Dodávka: v baloch, pokrytá zeleňou, šírka 1 meter a dĺžka 2 metre alebo v dielcoch 1 x 1 m.
  • Doba dodávky na miesto montáže: do 24 h od nakládky.
  • Strecha si vyžaduje minimálnu údržbu a zvlažovanie – raz za rok odporúčame vykonať technickú prehliadku a hnojenie.

ICOMAT GREEN 317 je vegetačná rohož tvorená slučkovou rohožou vyrobenou z polypropylénu, na ktorej sa nachádza vhodne zvolený minerálny substrát s rastúcimi rastlinami. Minerálny substrát dodáva rastlinám zodpovedajúce množstvo látok potrebných na výživu a vývoj. Vďaka slučkovej rohoži sa korene rastlín správne vyvíjajú a zakoreňujú medzi trojrozmernými vláknami. Rastlinstvo nachádzajúce sa na rohoži je tvorené machmi, kvitnúcimi bylinami a rôznofarebnými rozchodníkmi.

Technický list produktu – kliknite tu!

Vegetačná vrstva plochej zelenej strechy pripravená na montáž bola pestovaná 1,5 roka. Rozbaľuje sa z balu priamo na plochu strechy. V okamihu dodania na miesto určenia je na 70-100 % pokrytá zeleňou. Montáž jednotlivých balov sa vykonáva vzájomným viazaním.