Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Monarvap 0,2 Black

Všeobecné informácie

Parotesná fólia LDPE určená na vytvorenie parotesnej vrstvy na interiérovej strane strešného plášťa. Spoľahlivo bráni prenikaniu vodných pár z interiéru do strešnej konštrukcie. Pri správnom zabudovaní chráni tepelnú izoláciu pred vlhkosťou a bráni tak znižovaniu jej účinnosti. 

Všeobecné informácie

LDPE fólia sa používa prevažne v jednovrstvových strešných plášťoch s nosným trapézovým plechom a strešnou fóliou mPVC Monarplan, Cosmofin. Ako parozábranu je ju možné použiť aj do konštrukcií stien resp. ostatných strešných plášťov.  Každý návrh parozábrany odporúčame potvrdiť tepelno technickým výpočtom.

  Technické údaje

  Názov produktu
  SAP Číslo
  Dĺžka
  Šírka
  Hrúbka
  Hodnota Sd
  Ťažnosť
  Balenie
  Počet balení v kartóne
  Monarvap 0,2 Black
  R1631
  50 m
  4,0 m
  0,20 mm
  60 m
  pozdĺžne > 300 %, priečne > 500 %
  200 m2/pal
  30 kot/pal