Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

Teroson EF TK 395

Všeobecné informácie

Lepidlo Teroson EF TK 395 je PU pena na lepenie tepelno-izolačných materiálov medzi sebou i na lepenie tepelnej izolácie na podklad.

Oblasť použitia

Lepidlo je určené na lepenie polystyrénových dosiek (EPS, XPS), polyuretánových dosiek (PUR, PIR) a na lepenie tepelnoizolačných dosiek z minerálnych vlákien, ktoré sú určené na aplikáciu lepením.

Lepidlo je možné použiť na lepenie tepelnej izolácie na rôzne povrchy napr. na betón, drevené materiály, tehly, trapézové kovové plechy, nové alebo aj staršie asfaltované pásy s pevne držiacim bridlicovým posypom.

Technické údaje

Názov produktu
SAP Číslo
Nelepivosť povrchu
Rezateľnosť s lepiacim pásom hr. 20 mm
Trieda stavebného materiálu
Rozťažnosť peny
Čas vytvrdzovania
Pevnosť v strihu
Tepelná vodivosť
Tepelná odolnosť
Balenie
Počet balení v kartóne
TEROSON EF TK 395
R1975
Po 9 -11 minútach
po 30 - 35minútach
B1 podľa DIN 4102
cca 20 %
Plne vytvrdený po cca 60 minútach
4.0 N/cm2
0.035 W/mK
- 40 °C až +100 °C
825 ml aerosólová plechovka
12 ks