Vyberte stranu

01aa) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením EPS s kotvenou PVC fóliovou krytinou

  

Strešné detaily na stiahnutie
Atika
Okraj strechy
Prestup potrubia
Stena
Strešný vpust