Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

01ab) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením PIR s kotvenou PVC fóliovou krytinou

Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN FM
Separačná geotextília | MONARPLAN Glass Fibre Mat (120g/m²)
Tepelná izolácia | Thermazone PIR
Parozábrana na TR | MonarVap 0,2 Black
Nosná konštrukcia z oceľového trapézového plechu

Strešné detaily na stiahnutie

Cad Detail
PDF
DWG
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia