Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

01ba) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením EPS s kotvenou jednovrstvovou asfaltovou krytinou

Vrchný modifikovaný asf.pás | ELASTOBIT PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS
<span
Tepelná izolácia | EPS
Parozábrana na TR | MonarVap 0,2 Black so systém.spojmi
Nosná konštrukcia z oceľového trapézového plechu

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia