Vyberte stranu

01bb) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením PIR s kotvenou jednovrstvovou asfaltovou krytinou