Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

08c) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením MW s priťaženou PVC fóliovou krytinou

Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
Ochranná vrstva | Geotextília 300g/
Hydroizolačná mPVC fólia | COSMOFIN GG PLUS
Separačná geotextília | MONARPLAN Glass Fibre Mat (120g/m²)
Tepelná izolácia | Minerálna vlna
Parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
Nosná železobetónová konštrukcia

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
Detaily strešnej skladby
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia
PDF Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
DWG Skladba