Vyberte stranu

09) Strecha s obráteným poradím vrstiev s PVC fóliovou krytinou

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Tepelná izolácia | XPS
  • Drenážna vrstva | ICODREN 10 Speed Drainage SBS
  • Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN G
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou