Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

10b) Sanácia strešného plášťa bez zateplenia s lepenou jednovrstvovou asfaltovou krytinou

Reflexný náter | SILVER PRIMER Speed SBS
Špeciálny sanačný modifikovaný asf.pás | EXTRA VENTILATION TOP 5.2 Speed Syntan SBS
Penetračný náterSIPLAST PRIMER Speed SBS
Pôvodná strešná krytina

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Stiahnuť
Stiahnuť
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia